Zarys rozwoju technologii gornictwa podziemnego

W nowych czasach technologia bardzo dynamicznie się rozwija. Teraz mamy szansę podziwiania obiektów nie właśnie w klasie makro, ale więcej i w coraz mniejszej skali, jaką jest skala nano. Do ostatniego punkcie grane są przede wszystkim mikroskopy elektronowe.

Obecnie samą z niezwykle powszechnych firm, która tworzy innego sposobu sprzęt optyczny jest przedsiębiorstwo Carl Zeiss AG. Firma została otwarta już w 1846 roku. Jej założycielami byli Carl Zeiss oraz Ernst Abbe, a i Otto Schott. Dzięki temu, iż przedsiębiorstwo jest ogromne badanie w sztuk różnego typu aparatów optycznych, efekty tej marki wyróżniają się bardzo szeroką jakością. Obecnie drinkiem z najbardziej powszechnych przyrządów optycznych, który jest przetwarzany na wielu szkołach wyższych, jest mikroskop elektronowy. Jest to przyrząd, który do obrazowania wykorzystuje wiązkę elektronów. Dzięki temu prawdopodobne jest badanie struktury materii aż na okresie atomowym. Zawsze o wiedzieć, iż próbka, żebym mogła stać sprawdzona na ostatniego standardu urządzeniu, powinna przewodzić prąd elektryczny. Spośród tegoż czynnika, zanim dołączy się do jej sprawdzania, na dodatkowym urządzeniu zostaje pokryta warstwą metalu. Należy dać sobie sprawę, iż działalność na sprzęcie laboratoryjnym chce z pracownika bogatego doświadczenia. Warto pamiętać, iż badania przeprowadzane mikroskopami zeiss zazwyczaj prezentują się świetnymi produktami z początku dobrej jakości zdjęć, jednak nasuwa to dokładnej znajomości obsługi sprzętu. Mikroskopy elektronowe są nieodłącznym narzędziem, które jest brane podczas badania różnorodnych struktur materiałów. A jego obsługa jest nieraz bardzo złożona i musi dużego doświadczenia.